["anem-al-cine-eivissa-ca","fesjaja-rivoli-ca","cine-club-mahon-ca","eventos-especiales-ca","recitales-ca","rivoli-game-ca","conciertos-ca","arte-ca","educaaficine-ca","augusta-festival-ca","festival-salzburgos-ca","ciclo-infantil-ca","documentales-de-arte-ca","festival-infantil-mao-ca","rivoli-comedy-ca","goya-2024-ca","20aniversario-ca"]
bono cultural cine senior
string(88) "["anem-al-cine-eivissa","eventos-especiales","rivoli-game","conciertos","rivoli-comedy"]"

Concurs TikTok

CONCURS MINI PEL·LÍCULA EN TIKTOK! ¡PARTICIPA I GUANYA UN 1 ANY DE CINEMA GRATIS!

T’agrada el cinema, les pel·lícules, les històries, la creativitat o simplement t’encantaria tenir una passada anual de cinema gratis? Aquest és el teu concurs!

Participa creant una mini pel·lícula de mínim 15 segons a màxim 1 minut, comptant una història, un gag, un monòleg, reflexió… ¡EL QUE VULGUIS! CREATIVITAT AL PODER! Sempre que compleixin amb les normes de la comunitat de Tik Tok: https://www.tiktok.com/community-guidelines/es-es/overview/

Dates: del 29 de setembre al 9 de novembre.

BASES DEL CONCURS TIKTOK D’AFICINE 2023

El Grup Aficine convoca un concurs a la plataforma de TikTok de “mini pel·lícules”, en el qual premiarà el/la guanyador/a** amb UN PASSI ANUAL DE CINEMA GRATIS.

** En el cas que la participació sigui grupal, el premi es dividirà pel nombre de participants. Això és, es dividirà 12 mesos pel nombre de participants. Per exemple, si el grup és de 4 persones, se’ls premiarà a cadascuna amb un passi de 3 mesos, si el grup és de 2, es premia amb un passi de 6 mesos per a cadascun.

BASES

  1. Objectiu del concurs. El present concurs té la finalitat de concloure el 20 aniversari d’Aficine amb un concurs de “mini pel·lícules”, premiant la persona per la millor “mini pel·lícula” amb un any de cinema gratis.

Aquestes “mini pel·lícules” tan sols poden durar de 15 segons a 1 minut de durada. La temàtica és lliure sempre que no atempti contra la moral i/o l’ordre públic, dret a la intimitat, honor i imatge de tercers. i no promoguin o incitin a la violència, activitats delictives, discursos i comportaments d’odi

Els vídeos presentats han de ser originals i inèdits. No poden aparèixer marques, excepte la d’ AFICINE. En cas d’ utilització de la imatge corporativa d’ Aficine en la proposta, Aficine es reserva el dret de supervisió i modificació si fos necessari.

  1. Grup Aficine, com a empresa promotora del concurs podrà també utilitzar el vídeo guanyador en els seus canals de comunicació i pantalles de cinema.

El participant en qualitat d’ AUTOR cedeix, els drets d’ ús i explotació de vídeo a Grup Aficine Els drets d’ explotació del vídeo que se cedeixen són els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol de les modalitats d’ explotació existents i conegudes al dia de la data.

La cessió del dret d’ explotació del vídeo es realitza a títol gratuït i sense limitació geogràfica. La cessió dels drets d’explotació es realitzen pel termini màxim de durada previst en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual

L’ autor de l’ obra es compromet a no reproduir-la en altres llocs durant els 6 mesos següents a la resolució del concurs. Transcorregut aquest temps, l’ autor tindrà dret a reproduir la seva obra, tot i que sempre haurà de citar la seva procedència.

En el no estipulat expressament en el present document, serà d’aplicació el que disposa el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.

L’ AUTOR ha d’ obtenir el consentiment d’ ús i explotació d’ imatge de les persones, majors de 18 anys, que hagin intervingut en el vídeo. Per als menors d’ edat s’ ha d’ haver obtingut el consentiment o autorització dels progenitors o tutors legals.

El consentiment d’ ús i d’ explotació d’ imatge dels intervinents en el vídeo, obtingut per l’ AUTOR, ha d’ incloure la cessió a títol gratuït, sense limitació geogràfica i sense límit temporal de l’ ús d’ imatge dels intervinents a favor de Grup Aficine

  1. Participants: Hi podrà participar qualsevol persona interessada, que sigui major d’ edat, a partir de 18 anys.
  2. Format: La persona que vulgui participar en el concurs haurà de pujar el vídeo al seu compte personal de TikTok, esmentant @Aficineib i usant el hashtag #20AniversarioAficine. Aquest vídeo ha de tenir un mínim de durada de 15 segons i un màxim d’ 1 minut. La imatge haurà de ser en vertical.

S’ acceptaran vídeos gravats amb el mòbil, càmera o creats digitalment.

  1. Admissió dels vídeos. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 vídeos en els seus comptes. A més, el grup Aficine interaccionarà en cada participació donant “m’agrada” al vídeo i comentant un “gràcies per participar”. Si has pujat el teu vídeo i no reps interacció per part del compte oficial d’Aficine en una setmana, per favor comunicar-nos-ho en el correu info@aficine.com.
  2. Selecció de les obres. El jurat es compondrà dels següents membres: Carlos Artero (dissenyador), Magdalena Benito (Màrqueting), Miguel Baos (Cap tècnic d’Ocimax Palma), Javier Salom i Cristina Salas (Direcció d’Aficine).
  3. Resolució. El jurat decidirà el vídeo guanyador. El jurat podrà declarar desert el concurs si ho considera oportú. Alhora, podrà eliminar del concurs aquelles obres que consideri que no compleixin els requisits indicats en aquestes bases.

Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites, originals. El Grup Aficine no es responsabilitza de l’ incompliment d’ aquests requisits ni del contingut de les obres presentades. Així mateix, s’ eximeix de tota responsabilitat, enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

Quedaran desqualificats aquells vídeos que atempten contra la moral i/o l’ordre públic, dret a la intimitat, honor i imatge de tercers.

  1. Condicions d’ús del Passi Anual de cinema: el passi anual no serà vàlid per a diumenges, festius, pel·lícules en 3D, Butaca Club, Sales VIP, Sala Exclusive, altres esdeveniments i 7 primers dies d’estrena).
  2. Acceptació de les bases. El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’ acceptació estricta d’ aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’ interpretar-les i de suplir-les de qualsevol llacuna o buit.
  3. Protecció de dades. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), se li facilita la següent informació de protecció de dades: Responsable: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L., CIF: B07685779, Dir. postal: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Nº 1, C.P.: 07010, PALMA DE MALLORCA, Telèfon: 971403000, Correu electrònic: info@aficine.com, DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com / EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’ EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita per tal que vostè pugui participar en els nostres concursos. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament . LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diverses finalitats específiques de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. DESTINATARIS: La seva imatge o dades de caràcter personal poden ser cedides a l’ entitat FACEBOOK INC., INSTAGRAM LLC, TIK TOK que actuaran com a encarregats de tractament. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal o imatge podrien ser cedides a proveïdors col·laboradors si vostè donés el seu consentiment amb aquesta finalitat… DRETS: Pot exercitar els seus drets d’ accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades, així com el de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Aficine obté suport i/o finançament dels següents organismes