["anem-al-cine-eivissa-ca","cine-club-mahon-ca","eventos-especiales-ca","recitales-ca","el-hobbit-ca","conciertos-ca","arte-ca","educaaficine-ca","augusta-festival-ca","festival-salzburgos-ca","ciclo-infantil-ca","fesjaja-2021-rivoli-ca","documentales-de-arte-ca","festival-infantil-mao-ca","rivoli-comedy-ca","goya-2022"]
bono cultural cine senior
string(63) "["eventos-especiales","recitales","conciertos","rivoli-comedy"]"

Concurs TikTok

CONCURS DE MINIPEL·LÍCULA A TIKTOK! PARTICIPA I GUANYA UN ANY DE CINEMA GRATUÏT!

T’agrada el cinema, les pel·lícules, les històries, la creativitat o simplement t’encantaria tenir un pase anual de cinema gratuït? Aquest és el teu concurs!

Participa creant una minipel·lícula de com a mínim 15 segons i com a màxim 1 minut, explicant una història, un gag, un monòleg, una reflexió… EL QUE VULGUIS! CREATIVITAT AL PODER! Sempre i quan compleixis amb les normes de la comunitat de TikTok: https://www.tiktok.com/community-guidelines/es-es/overview/

Dates: del 29 de setembre al 9 de novembre.

BASES DEL CONCURS TIKTOK D’AFICINE 2023

El Grup Aficine convoca un concurs a la plataforma de TikTok de “minipel·lícules”, on premiarà el/la guanyador/a amb UN PASE ANUAL DE CINEMA GRATUÏT.

BASES

 1. Objectiu del concurs. El present concurs té com a finalitat concloure el 20è aniversari d’Aficine amb un concurs de “minipel·lícules”, premiant la persona per la millor “minipel·lícula” amb un any de cinema gratuït.

Aquestes “minipel·lícules” només poden durar de 15 segons a 1 minut de durada. La temàtica és lliure sempre i quan no atempti contra la moral i/o l’ordre públic, dret a la intimitat, honor i imatge de tercers i no promogui o inciti a la violència, activitats delictives, discursos i comportaments de l’odi.

Els vídeos presentats han de ser originals i inèdits. No poden aparèixer marques, excepte la d’AFICINE. En cas d’utilització de la imatge corporativa d’Aficine en la proposta, Aficine es reserva el dret de supervisió i modificació si fos necessari.

 1. Grup Aficine, com a empresa promotora del concurs, també podrà utilitzar el vídeo guanyador als seus canals de comunicació i pantalles de cinema.

El participant en qualitat d’AUTOR cedeix els drets d’ús i explotació del vídeo a Grup Aficine. Els drets d’explotació del vídeo que es cedeixen són els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol de les modalitats d’explotació existents i conegudes a la data.

La cessió del dret d’explotació del vídeo es realitza a títol gratuït i sense limitació geogràfica. La cessió dels drets d’explotació es realitza pel termini màxim de durada previst en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’autor de l’obra es compromet a no reproduir-la en altres llocs durant els 6 mesos següents a la resolució del concurs. Transcorregut aquest temps, l’autor tindrà dret a reproduir la seva obra, encara que sempre haurà de citar-ne la procedència.

En allò no estipulat expressament en el present document, serà d’aplicació el disposat en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril.

L’AUTOR ha d’obtenir el consentiment d’ús i explotació de la imatge de les persones majors de 18 anys que hagin intervingut en el vídeo. Per als menors d’edat, s’ha d’haver obtingut el consentiment o autorització dels pares o tutors legals.

El consentiment d’ús i d’explotació de la imatge dels intervinents en el vídeo, obtingut per l’AUTOR, ha d’incloure la cessió a títol gratuït, sense limitació geogràfica i sense límit temporal de l’ús de la imatge dels intervinents a favor de Grup Aficine.

 1. Participants: Podrà participar qualsevol persona interessada que sigui major d’edat, a partir de 18 anys.
 2. Format: La persona que vulgui participar en el concurs ha de pujar el vídeo al seu compte personal de TikTok, mencionant a @Aficineib i fent servir l’etiqueta #20AniversarioAficine. Aquest vídeo ha de tenir com a mínim 15 segons i com a màxim 1 minut. La imatge ha de ser en vertical.

S’acceptaran vídeos gravats amb el mòbil, càmera o creats digitalment.

 1. Admissió dels vídeos. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 vídeos als seus comptes. A més, el grup Aficine interactuarà en cada participació donant “m’agrada” al vídeo i comentant un “gràcies per participar”. Si has pujat el teu vídeo i no rebeu interacció per part del compte oficial d’Aficine en una setmana, si us plau, comunica’ns-ho al correu info@aficine.com.
 2. Selecció de les obres. El jurat estarà format pels següents membres: Carlos Artero (dissenyador), Magdalena Benito (Màrqueting), Miguel Baos (Cap tècnic d’Ocimax Palma), Javier Salom i Cristina Salas (

  Direcció d’Aficine).

 3. Resolució. El jurat decidirà el vídeo guanyador. El jurat podrà declarar desert el concurs si ho considera oportú. Al mateix temps, podrà eliminar del concurs aquelles obres que consideri que no compleixen els requisits indicats en aquestes bases.

Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites i originals. El Grup Aficine no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni del contingut de les obres presentades. Així mateix, es desvincula de tota responsabilitat davant de qualsevol reclamació que es pugui presentar i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

Seran desqualificats aquells vídeos que atemptin contra la moral i/o l’ordre públic, dret a la intimitat, honor i imatge de tercers.

 1. Condicions d’ús del Pase Anual de cinema: El pase anual no serà vàlid per a diumenges, festius, pel·lícules en 3D, Butaca Club, Sales VIP, Sala Exclusive, altres esdeveniments i els 7 primers dies d’estrena).
 2. Acceptació de les bases. El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-les de qualsevol llacuna o buit.
 3. Protecció de dades. D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD), se t’ofereix la següent informació de protecció de dades: Responsable: COMPAÑÍA BALEAR DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA S.L., CIF: B07685779, Adreça postal: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA NÚM. 1, C.P.: 07010, PALMA DE MALLORCA, Telèfon: 971403000, Correu electrònic: info@aficine.com, DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com / CORREU ELECTRÒNIC: protecmirlegal@protecmir.com. FINALITAT: A COMPAÑÍA BALEAR DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA S.L. tractem la informació que ens facilites amb la finalitat que puguis participar als nostres concursos. No es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin útils per a la finalitat indicada i, en tot cas, durant els terminis legals i pel temps necessari per atendre a possibles responsabilitats sorgides del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les teves dades de caràcter personal es basa en el teu consentiment per tractar les teves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics d’acord amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. DESTINATARIS: La teva imatge o dades de caràcter personal poden ser cedits a l’entitat FACEBOOK INC., INSTAGRAM LLC, TIK TOK, que actuaran com a encarregats de tractament. En qualsevol cas, les teves dades de caràcter personal o imatge podrien ser cedits a proveïdors col·laboradors si tu donessis el teu consentiment amb aquesta finalitat. DRETS: Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les teves dades, així com el de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades de caràcter personal. Tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Aficine obté suport dels següents organismes