["anem-al-cine-eivissa-ca","fesjaja-rivoli-ca","cine-club-mahon-ca","eventos-especiales-ca","recitales-ca","rivoli-game-ca","conciertos-ca","arte-ca","educaaficine-ca","augusta-festival-ca","festival-salzburgos-ca","ciclo-infantil-ca","documentales-de-arte-ca","festival-infantil-mao-ca","rivoli-comedy-ca","goya-2024-ca","20aniversario-ca"]
bono cultural cine senior
string(88) "["anem-al-cine-eivissa","eventos-especiales","rivoli-game","conciertos","rivoli-comedy"]"

CONCURSO GRAFITI AFICINE 2018
Fi del concurs: 12 de novembre

Aficine convoca un concurs de grafiti per donar-li un toc artístic als seus cinemes de Ocimax Palma Aficine. Sabem que hi ha molt talent a Mallorca i volem descobrir-ho. El artista seleccionat guanyarà un any de cinema gratis, a més d’un premi en metàl·lic. Coneix les bases i participa:

BASES DEL CONCURS DE GRAFITS 2018 DE OCIMAX PALMA AFICINE
El Grup Aficine convoca un concurs de joves grafiteros/as per decorar l’interior del cinema Ocimax Palma Aficine.

BASES
1. Objectiu del concurs. El present concurs té la finalitat de renovar la imatge interior de OcimaxPalma Aficine, potenciant la creació artística i la participació de joves interessats en aquest estil d’art. El guanyador serà recompensat amb: Un únic premi al millor grafit, que consisteix en una donació econòmica de 400 euros i un any de cinema gratis. (En ser un import superior a 300€ està subjecte a retenció del 19%. El/la guanyador/a haurà d’informar-ho a la seva declaració de la renda com a guany patrimonial, no afecta a transmissió de béns).
Les obres presentades han de ser originals i inèdites. La temàtica ha de versar sobre el cinema en general i, en cas d’aparèixer alguna marca, només pot ser AFICINE. En cas d’utilització de la imatge corporativa de Aficineen la proposta, Aficine es reserva el dret de supervisió i modificació si fos necessari.

2. Grup Aficine, com a empresa promotora del concurs es compromet a mantenir exposada l’obra guanyadora un mínim de 6 mesos, transcorregut aquest temps, la mateixa empresa podrà decidir si mantenir-la o eliminar-la.
Grup Aficine podrà també utilitzar imatges de l’obra guanyadora als seus canals de comunicació.
L’autor de l’obra es compromet a no reproduir-la en altres llocs durant els 6 mesos establerts. Transcorregut aquest temps, l’autor tindrà dret a reproduir la seva obra, encara que sempre haurà de citar la seva procedència.

3. Participants: Podran participar qualsevol persona interessada, que sigui major d’edat, a partir de 18 anys. En el cas que es vulgui presentar una proposta en representació d’un grup o entitat sense ànim de lucre, s’ha de designar a una persona representant, i facilitar les dades en el full d’inscripció (ANNEX 1), acompanyats amb les dades identificatives de l’entitat o nom de la resta de participants si és un grup. La resta de condicions de les bases són les mateixes que per a les persones individuals.

4. Tècnica i dimensions. La tècnica de les obres ha de complir un estil urbà, i es presentarà un esbós en DIN A4 per a cadascuna de les parets, al costat d’un llistat dels productes necessaris per poder realitzar l’obra si surt guanyadora. L’obra consistirà en 3 parets de les mesures: 567 cm d’ample x 222 cm d’alt; 430 cm d’ample x 222
cm d’alt, i 1183 cm d’ample x 222 cm d’alt.

5. Admissió dels esbossos. Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres (cada obra es compon de 3 parets). Es poden presentar fins al 12 de novembre, de 8 a 15 hores en oficines de Ocimax Palma Aficine
C/. Bisbe Pere de Puigdorfila, 1 07010 – Palma de Mallorca. Tel.: 971.40.30.00

6. Els esbossos s’hauran de lliurar en format DINA4 (29,7 X 21 cm). Un per cada una de les 3 parets que componen l’obra. S’haurà de lliurar en un sobre tancat amb la següent documentació:

a. Formulari de participació rellanado amb les dades
b. Fotocòpia de DNI
c. En el cas d’entitats, a més de les dades del representant i fotocopia de el DNI, s’haurà d’adjuntar el CIF de la mateixa i dades identificatives.

Aquesta documentació haurà de ser lliurada obligatòriament per cadascun dels esbossos. No s’inscriurà cap esbós que no adjunti la documentació indicada.

7. Selecció de les obres. El jurat es compondrà dels següents membres: Carlos Artero(dissenyador), Magdalena Benito (Màrqueting), Miguel Baos (Cap tècnic de Ocimax Palma), Javier Salom i Cristina Sales (Adreça de Aficine).

8. Resolució. El jurat decidirà l’esbós guanyador. El jurat podrà declarar desert el concurs si ho considera oportú. Al mateix temps, podrà eliminar del concurs aquelles obres que consideri que no compleixin els requisits indicats en aquestes bases. Les persones inscrites com a autors han de presentar obres inèdites, originals. El Grup Aficine no es responsabilitza de l’incompliment d’aquests requisits ni de el contingut de les obres presentades. Així mateix, s’eximeix de tota responsabilitat, enfront de qualsevol reclamació que es pugui presentar i deriva aquesta responsabilitat a la persona inscrita com a autor.

9. Una vegada comunicada la resolució del concurs, l’empresa podrà exposar els esbossos presentats, no guanyadors, durant un període d’1 mes.

10. Devolució de les obres. Una vegada transcorreguts 2 mesos des de la resolució del jurat, els esbossos podran ser retirats presentant DNI i comprovants de participació. A els 15 dies els esbossos que no s’hagin recollit seran destruïts. El Grup Aficine no es farà responsable dels esbossos no recollits una vegada passada la data.

11. Acceptació de les bases. El fet de presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar-les i de suplir-les de qualsevol llacuna o buit.

 Descarrega Formulari de participació aquí

Aficine obté suport i/o finançament dels següents organismes