["anem-al-cine-eivissa-ca","cine-club-mahon-ca","eventos-especiales-ca","grandes-exitos-ca","el-hobbit-ca","conciertos-ca","arte-ca","educaaficine-ca","trui-augusta-club-ca","festival-salzburgos-ca","ciclo-infantil-ca","fesjaja-2021-rivoli-ca"]
Close
string(67) "["anem-al-cine-eivissa","eventos-especiales","fesjaja-2021-rivoli"]"

R.G.P.D.

EPIGRAFE INFORMACIÓ ART.13 I 14 DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE CLIENTS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. NIF/CIF: B07685779. Adreça: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA. Telèfon: 971403000. Email:
INFO@AFICINE.COM. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016(ART. 6.1.A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les seves dades seran cedides a ICenter S.L CIF: B96788393 per a gestionar la venda d’entrades a través de web A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. en CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, CP: 07010, PALMA o a l’email info@aficine.com.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

EPIGRAFE INFORMACIÓ ART.13 I 14 DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE SOCIS

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. NIF/CIF: B07685779. Adreça: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA. Telèfon: 971403000. Email: INFO@AFICINE.COM. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar ofertes i aplicar descomptes en les entrades que vostè adquireixi com a soci, gestionar l’enviament d’informació del club de socis i l’enviament d’ofertes per a socis. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre mantingui la seva condició de soci i el seu consentiment, i en qualsevol cas durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra d’entrades efectuades per vostè.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016(ART. 6.1.A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot formalitzar la seva participació com a soci. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les seves dades seran cedides a ICenter S.L CIF: B96788393 per a gestionar la venda d’entrades i l’emmagatzematge de les seves dades de soci. Les seves dades també seran cedits a The Rocket Sciencie Group LLC MAILCHIMP a Geòrgia Atlanta EUA, de conformitat amb l’acord EU/US PRIVACY SHIELD, per a gestionar l’enviament d’ofertes i promocions a les quals té vostè dret com a soci. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. en CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, CP: 07010, PALMA o a l’email INFO@AFICINE.COM.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

EPIGRAFE INFORMACIÓ ART.13 I 14 DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’USUARIS WEB

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L.. NIF/CIF: B07685779. Adreça: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA. Telèfon: 971403000. Email:
INFO@AFICINE.COM. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i/o vendre els productes contractats per vostè a través de la nostra web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1. A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les seves dades seran cedides a ICenter S.L CIF: B96788393 per a gestionar la venda d’entrades . A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. en CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, CP: 07010, PALMA o a l’email INFO@AFICINE.COM.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

 

EPIGRAFE INFORMACIÓ ART.13 I 14 DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE NEWSLETTER/ MAILING

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. Nif/*Cif: B07685779 Adreça: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA Telèfon: 971403000 Email:
INFO@AFICINE.COM. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. A més, tractem la informació dels clients que han contractats els nostres productes i serveis amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i/o serveis de l’empresa. Amb la finalitat de poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per a gestionar l’enviament d’informació publicitària i prospecció comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les seves dades seran cedides a ICenter S.L CIF: B96788393 . Les seves dades també seran cedits a The Rocket Sciencie Group LLC MAILCHIMP a Geòrgia Atlanta EUA, de conformitat amb l’acord EU/US PRIVACY SHIELD, per a gestionar l’enviament d’ofertes i promocions a les quals té vostè dret com a soci. . A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. en CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, CP: 07010, PALMA o a l’email INFO@AFICINE.COM.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPIGRAFE INFORMACIÓ ART.13 I 14 DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE NEWSLETTER/ MAILING

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. Nif/*Cif: B07685779 Adreça: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA Telèfon: 971403000 Email:
INFO@AFICINE.COM. Delegat de Protecció de Dades: Contacte: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobre els productes i/o serveis de l’empresa i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. A més, tractem la informació dels clients que han contractats els nostres productes i serveis amb la finalitat d’enviar-li ofertes personalitzades sobres els productes i/o serveis de l’empresa. Amb la finalitat de poder oferir-li els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos elaborarem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui el seu consentiment exprés i no se sol·liciti la seva supressió. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en el seu consentiment per a un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. A) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix obligació de facilitar les dades de caràcter personal i el consentiment per a gestionar l’enviament d’informació publicitària i prospecció comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Les seves dades seran cedides a ICenter S.L CIF: B96788393 . Les seves dades també seran cedits a The Rocket Sciencie Group LLC MAILCHIMP a Geòrgia Atlanta EUA, de conformitat amb l’acord EU/US PRIVACY SHIELD, per a gestionar l’enviament d’ofertes i promocions a les quals té vostè dret com a soci. . A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. en CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, CP: 07010, PALMA o a l’email INFO@AFICINE.COM.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

EPÍGRAF INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE VÍDEO VIGILÀNCIA.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament general de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

RESPONSABLE: COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L., NIF/CIF: B07685779, Adreça: CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, C.P.: 07010 PALMA, Telèfon: 971403000, Email:
INFO@AFICINE.COM. Delegat de Protecció de Dades: CONTACTE: http:wwwprotecmir.com / Email: protecmirlegal@protecmir.com.

FINALITAT: En COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. tractem la informació captada a través de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de preservar la Seguretat de persones i béns, així com de la Seguretat de les instal·lacions o establiment. A més de controlar els accessos a l’establiment i instal·lacions de l’empresa o Entitat. Les dades personals proporcionades es conservaran durant un termini màxim de 30 dies des del seu enregistrament. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en la necessitat de satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1. F) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació els Articles 22 i 89 de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. També resulta d’aplicació l’Article 20.3 de l’Estatut dels treballadors.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. Se l’informa que les imatges poden ser tractades per l’Encarregat del Tractament de conformitat amb l’article 28 del RGPD. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a COMPANYIA BALEAR D’EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA S.L. en CARRER BISBE PERE PUIGDORFILA Núm. 1, CP: 07010, PALMA o a l’email INFO@AFICINE.COM.
Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).
Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.